DOG ISSUES
Praktijk voor kynologisch 
opvoedings- en gedragsadvies

Praktijk voor Kynologisch advies

 • In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  de eigenaar: de eigenaar/auteur van de website;

  gebruik(en): alle denkbare handelingen;

  u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

  de content: alle in deze website aanwezige inhoud;

   
  • Het onderstaande is van toepassing op de gehele website die u thans bekijkt. Door de pagina’s te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.
  • De content is door de eigenaar/auteur met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar/auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid ten        aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar/auteur is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden    en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, het auteursrecht en het          databankrecht.
  • De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging door de                        eigenaar/auteur worden gewijzigd qua inhoud en presentatie.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen, dient schriftelijk aan Dog Issues te            worden verzocht.

 

 

Dog Issues behoudt zich alle rechten voor.