Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

DOG ISSUES

Praktijk voor kynologisch

opvoedings- en gedragsadvies

  • In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: de eigenaar/auteur van de website;

gebruik(en): alle denkbare handelingen;

u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

de content: alle in deze website aanwezige inhoud;

  • Het onderstaande is van toepassing op de gehele website die u thans bekijkt. Door de pagina’s te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.
  • De content is door de eigenaar/auteur met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar/auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar/auteur is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, het auteursrecht en het databankrecht.
  • De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging door de eigenaar/auteur worden gewijzigd qua inhoud en presentatie.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen, dient schriftelijk aan Dog Issues te worden verzocht.

Dog Issues behoudt zich alle rechten voor.

0